EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Buzçelik mükemmellik modelini hayata geçirmek ve sürekli olarak geliştirmenin insan yetkinlikleri ve vizyonu ile paralel olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda değişen ve gelişen koşullara adapte olmak, öncülük etmek maksadıyla sürekli gelişimi ve öğrenen organizasyon olmayı benimsemiştir.

Kurumumuzun ve çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için her türlü olası gelişim alanını sürekli izlemek maksadıyla sistemler kurmaktayız. Kalite Departmanımızın iş sonuçları raporları, yetkinlik ölçüm sonuçları, iş hedefleri sonuçları ve sistematik diğer eğitim ihtiyaç analiz programları ile yıllık olarak gelişim alanlarımızı belirleyerek eğitim planları oluşturmakta ve uygulamaktayız. Ayrıca bilgi beceri matrisleriyle gelişim alanlarını belirlemekte ve takip etmekteyiz.

Standart eğitimler, zorunlu eğitimler, teknik gelişim eğitimleri, yetkinlik/kişisel gelişim eğitimleri ana başlıklar altında kurum içi eğitim, dış eğitim, uzaktan eğitim, rotasyon, tek nokta eğitimi, simülasyon vb. birçok eğitim tekniği kullanarak çalışanlarımızı kurum ihtiyaçları ve geleceğe hazırlamakta aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımıza ve kurumumuza değer katmaktayız.