İş Etiği Kurallarını Destekleyen Politikalar

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Buzçelik çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Uygulama Esasları
i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmamak,
ii. Görevi Kötüye Kullanmamak,
iii. Şirket Kaynaklarını Şirket Amaçları İçin ve Tasarruflu Kullanmak,
iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla Özel İlişki Kurmamak,
v. Medya İle İlişkilerde Şirket Üst Yönetiminin Onayını Almak,
vi. Şirketi Temsil Görevlerinden “Kişi/Kurumlardan Ücret Almamak.

GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:
2. Gizli bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
3. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez.
4. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz.
5. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
6. Şirket gizli bilgileri umumi yerlerde konuşulmaz.
7. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
8. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI

Uygulama Esasları
Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

 
 
ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ POLİTİKASI

Uygulama Esasları

1. Şirket uygulamaları yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.
2. İnsan kaynakları politika ve tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
4. Şirkette farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
6. Çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
7. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.